info@mtelektro.sk

0944 447 969

Ponuka prác

Naše služby v rozsahu elektroinštalácií 

 Naša práca spočíva: 

Silnoprúdové elektroinštalácie: 

 • Rekonštrukcie a nové inštalácie elektrických rozvodov
 • Elektrické prípojky
 • Inštalácie, montáž a pripájanie elektrických strojov a zariadení
 • Výroba a montáž rozvádzačov
 • Rekonštrukcie a nové inštalácie bleskozvodov
 • Revízie elektrických zariadení

Slaboprúdové elektroinštalácie:

 • Dátové systémy
 • Zabezpečovacie systémy
 • Kamerové systémy

Návrh elektroinštalácie priamo na mieste:

 • Obhliadka a návrh el. inštalácie podľa potrieb klienta
 • Vypracovanie cenovej kalkulácie elektroinštalácie - zdarma